Каналы передачи данных VPN

VPN (IP VirtualPrivateNetwork) виртуалды жеке желілер IPVPN немесе L2VPN көмегімен ұйымдастырылады, және кеңселер мен клиенттің болу нүктелерін заңсыз кіруден қорғалған бірыңғай желіге біріктіруге мүмкіндік береді.

VPN шешімі: 

 • қала бойынша және ел ауқымында аумақтық жағынан таралған филиалдарды біріктіру
 • желінің қауіпсіздігін арттыру
 • шығыстарды тиімділендіру
 • деректерді беру каналдарына қойылатын ерекше талаптарды қанағаттандыру (L2, L3, MTU деңгейі)
 • Сервистің түрлі деңгейлерін (қызмет көрсету кластарын) қамтамасыз ету үшін тиімді болып табылады, бұл дыбыстық трафикті беруді жергілікті желілердің деректерімен интеграциялауға, және бейнені сапалы түрде беруге мүмкіндік береді.
   

VPN желісі SMARTNET жоғары жылдамдықтағы талшықты-оптикалық желісіне негізделеді. Қосылу  Ethernet технологиясы бойынша 1 Гбит/с дейінгі жылдамдықта жүзеге асырылады.

.

 VPN артықшылықтары

Тапсырыс берушінің кеңселері мен техникалық орталықтарын деректерді берудің бірыңғай желісіне біріктіру үшін бөлінген каналдарды пайдалану қажеттілігінің болмауы виртуалды жеке желілерді құрудың басты ерекшелігі болып табылады. Бұл жағдайда  Тапсырыс беруші келесі артықшылықтарды алады:  

Тапсырыс беру

Негізгі артықшылықтары

Үнемділік

Бөлінген каналдарды ұйымдастыруға кететін үлкен көлемдегі шығыстардың болмауы

Қауіпсіздік

Клиенттің трафигі заңсыз кіруден толығымен қорғалған

Шұғылдылық

Порттың өткізу қабілеттілігін жылдам арттыру

L2 VPN қолдану

Өзінің қауіпсіздігі мен өнімділігіне жоғары талаптар қоятын корпоративтік желілерде түрлі желілік хаттамаларды пайдалану мүмкіндігі

IP VPN(L3 VPN)

3 (VPN/L3) деңгейдегі  VPN  іске асыруға оңай және ІР-кіші желілер деңгейінде өзара іс-қимылды жүзеге асырады, бірақ кеңседен кеңсеге көшкен кезде  жаңа кіші желіні ұйымдастыруды талап етеді.  
Бас кеңсені филиалдармен ғана емес, сонымен бірге, мысалы, POS-терминалдар немесе банкоматтардың бас компьютермен байланысын ұйымдастыруға болады

Бұл қалай жұмыс істейді?

VPN-ге қосылу нүктелерінің саны шектелмеген. Қажет боғлан жағдайда VPN-ге қосылған нүктелердің кез келгені  сол бір физикалық байланыс каналы арқылы Интернетке кіру қамтамасыз етілуі мүмкін.

IP VPN (L3 VPN)

 

SMARTNET клиенттің географиялық бөлінген кеңселерін бірыңғай қорғалған логикалық желіге байланыстыра отырып, IP/MPLS технологиясын пайдалану арқылы виртуалды жеке желіні (VPN) қалыптастыруды және оған қызмет көрсетуді жүзеге асырады. Осылайша, оператордың клиентке арналған деректерді беру желісі  мүлдем «ашық» орта болып табылады.  

3 (VPN/L3) деңгейдегі  VPN  іске асыруға оңай және ІР-кіші желілер деңгейінде өзара іс-қимылды жүзеге асырады, бірақ кеңседен кеңсеге көшкен кезде  жаңа кіші желіні ұйымдастыруды талап етеді.  
Бас кеңсені филиалдармен ғана емес, сонымен бірге, мысалы, POS-терминалдар немесе банкоматтардың бас компьютермен байланысын ұйымдастыруға болады

 

L2 VPN (Екінші деңгейдегі виртуалды жеке желі)

 

L2 VPN деңгейдегі виртуалды жеке желі (VPLS VirtualPrivate LAN Service) — географиялық алыстағы бірнеше кеңселерді қала ауқымындағы бірыңғай жоғары жылдамдықтағы көп  хаттамалық қауіпсіз желіге біріктіру әдісі.

L2 VPN екінші деңгейдегі виртуалды жеке желілерді жасау жөніндегі шешімдердің бірегейлілігі (Layer 2 VirtualPrivateNetwork, MPLS VPLS VPN, Ethernet VPN) өзінің қауіпсіздігі мен өнімділігіне жоғары талаптар қоятын корпоративтік желілерде түрлі желілік хаттамаларды пайдалану мүмкіндігінен тұрады. L2 VPN нақты ІР-желілерге байланыстырылмаған және Ethernet деңгейінде жұмыс жасайды. Мысалы,  кеңседен тыс жерде болған кезде, ноутбуктың көмегімен  компанияның корпоратвитік желісіне еркін қосылуға болады.

 

VPLS технологиясын пайдаланудың артықшылықтары:

 • деректерді беру хаттамаларының барлық түрлерін пайдалану мүмкіндігі;
 • клиент желісінің ішкі құрылымының (тіпті ІР-кіші желілер деңгейінде) қол жетімді болуына және тапсырыс берушінің ғана басқаруы есебінен қауіпсіздіктің жоғары деңгейі;
 • деректердің кез келген түрлерінің, оның ішінде каналдық деңгейде шифрланған түрлерінің желісі бойынша өткізу қабілеттілігі.

Осылайша, L2 VPN қолдану қазіргі бар желілік инфрақұрылымды толыққанды пайдалануға, сондай-ақ виртуалды жеке желілердің SMARTNET басқа қызметтерімен интеграциясына мүмкіндік береді: 100 Мбит/с дейінгі жылдамдықта интернетке жоғары жылдамдықпен кіру, жаңа буындағы жоғары сапалы пакеттік телефония (Voice-Over-IP) және т.б. Қызметкерлердің жұмысы сапарларға шығумен байланысты және оларға компанияның жергілікті желісіне кіру қажет болатын компаниялар үшін өзекті шешім.

Басқа сервистер

Заказать vpn канал между офисами

Организация vpn каналов между офисами – это новое усовершенствование, которое было введено в нашу жизнь совсем недавно. Это очень удобная функция, которая позволяет обезопасить себя и свой интернет от взломов. Это очень важно на многих предприятиях, особенно на тех, которые обладают некой секретной информацией, которая не должна быть разглашена. Ведь многая информация была раскрыта именно путем взломов ил подслушиваний, что принесло вред многим компаниям. Сейчас появилась такая возможность, чтобы защитить и обезопасить свое предприятие от подобных случаев и неприятностей. Организация vpn каналов между офисами стоит относительно недорого, но зато привносит очень много удобств и является качественным средством защиты. Можно в любое время заказать такую услугу, которая в дальнейшем поможет вам работать в интернете анонимно, чтобы никто не смог взломать ваш аккаунт. Поэтому такая услуга считается очень хорошей и востребованной на многих предприятиях. Если вы занимаетесь бизнесом и ваши дела пошли в рост, то вам особенно необходима такая защита, чтобы сохранить информацию в пределах своего офиса и предупредить огласку. Ведь у каждого предпринимателя имеются свои секреты, благодаря которым он смог выйти на должный уровень. Поэтому огласка такой важной информации просто невозможна, чтобы это не принесло вам вред и плохие последствия, которых потом просто будет невозможно избежать. 
Организация vpn каналов между офисами – это:

 • масса удобств при подключении;
 • высокое качество защиты;
 • высокая скорость соединения без всяческих сбоев, которые мы часто наблюдаем в обычном интернет соединении;
 • защита от взломов.

Заказать vpn канал между офисами

Если вы хотите провести vpn канал между офисами, то вы на верном пути. Теперь ваше интернет соединение будет полностью защищено от посягательств и от всякого рода неприятностей, которые могут возникнуть совершенно внезапно. Не стоит доверять только антивирусу и своему защищенномубраузеру, так как опытные хакеры могут все это очень быстро взломать, а вам потом расхлебывать эти проблемы. Лучше с самого начала обезопасить свой компьютер от такого рода опасности, чтобы не было даже никакой возможности взломать и забрать вашу информацию.

Объединение офисов vpn

Объединение офисов vpn – это очень важное дело, так как благодаря такому объединению все ваши рабочие компьютеры будут защищены от взломов. Вы можете в таком случае быть полностью спокойным за свою информацию, а также сможете смело передавать любые сообщения свои сотрудникам, не боясь, что очень скоро это все может быть прочитано посторонними лицами. С такой степенью защиты это просто невозможно.