Интернет желісіне кіру

SMARTNET компаниясы Қазақстандық, Ресейлік және Шетелдік трафикке жылдам кіруді қамтамасыз ететін деректерді берудің өзіндік каналдарын пайдалана отырып, Интернет желісіне және трафиктің үлкен көлемін жоғары жылдамдықпен беруге бөлінген қолжетімділікті ұсынады.

Интернет желісіне кіру деректерді берудің жоғары жылдамдығын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін  SMARTNET талшықты-оптикалық желісін пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Сіз Интернет желісіне үйлесімді канал (технология Ethernet) арқылы кіресіз, яғни деректерді алу жылдамдығы екі бағытта да жоғары болып табылады.

Интернет желісіне кірудің сыртқы каналдары резервке қойылған. Форс мажорлық жағдайлар болған кезде резервтік каналға автоматты түрде қосылу жүреді, бұл қызметтерді үздіксіз көрсетуге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Интернет каналдардың орташа пайдаланылуы 70 % құрайды, сыртқы каналдар сыйымдылығының артуы айына бірнеше рет жүреді.  SMARTNET компаниясы жер үстіндегі каналдарды пайдаланады.

Қала бойынша SMARTNET талшықты-оптикалық желісінің болуы  клинеттерге Интернет желісіне кіру қызметтерін ауқымды түрде пайдалануға мүмкіндік береді

Тапсырыс беру

Негізгі артықшылықтары

Резервке қою

Интернет-канал физикалық және логикалық деңгейде резервке қойылады

Сапа

Біз  тек жер үстіндегі каналдарды пайдаланамыз

Икемділік

SMARTNET өзіндік талшықты оптикалық желісінің болуының арқасында, жеке коммерциялық ұсыныстарды әзірлеуге болады

Қызметтердің параметрлері

•    Желіге кіру жылдамдығы 1 Гбит/с дейін. 

•   Өзіндік каналдардың өткізу қабілеттілігі 10 Гбит/с дейін. Клиенттерге қол жетімді қосымша сервистер/мүмкіндіктер

•    ІР-мекенжайлардың қажетті санын алу. 

•    Бірінші және екінші деңгейдегі домен атауларды тіркеу. 

•    «Соңғы шаманы» ұйымдастыру және қолдау.

 
•    Клиенттерге тәулік бойы қолдау көрсету қызметі және Қызметтердің көрсетілу параметрлерінің мониторингі. 

•    Оператордың болу аймағында кірудің қосымша нүктелерін қосу мүмкіндігі. 

•    Клиенттің өтінімі бойынша Интернетке кіру жылдамдығын дереу арттыру мүмкіндігі. SMARTNET  1 Гбит/с дейінгі жылдамдықпен Интернетке жоғары жылдамдықта кіру мүмкіндігін береді.

Біз пайдаланатын желіні құру әдіс ЕТТBuilding – EthernettotheBuilding (building/home) аталады, және  FTTBuilding – fibertotheBuilding деп аталатын – клиентке дейін оптикалық талшықты пайдалануға негізделеді.

Басқа сервистер